Beleggingen van het fonds

Het doel van het beleggingsbeleid van pensioenfonds Blue Sky Group is het leveren van een optimale bijdrage aan de realisatie van de pensioenafspraken binnen aanvaardbare risicogrenzen. Het bestuur heeft de beleggingen gespreid over verschillende beleggingscategorieën. Binnen de verschillende beleggingscategorieën vindt een verdeling plaats in regio’s en subcategorieën. Bij de uitvoering van het beleid houdt het bestuur rekening met valutarisico, renterisico en het neerwaartse risico van aandelen en onroerend goed.

Lange termijn strategische beleggingsmix is als volgt:

Vastrentende waarden 55%
Aandelen  35%
Vastgoed 10%
 

Verantwoord beleggen

De primaire doelstelling van het fonds is om een goed en betaalbaar pensioen te verzorgen voor de deelnemers. Het fonds hanteert daartoe een beleggingsbeleid dat gericht is op waardecreatie op de lange termijn, waarbij voortdurend een afweging wordt gemaakt tussen rendement en risico. Lees hier meer over verantwoord beleggen. 

Hoe worden onze beleggingen beheerd?

Onze beleggingen worden beheerd door BSG Asset Management. Klik hier voor meer informatie over hoe onze beleggingen worden beheerd.