Beleggingen van het fonds

Pensioenfonds Blue Sky Group gaat per 1 januari 2022 over op een gesloten fonds. Het bestuur van pensioenfonds Blue Sky Group is bezig met een uitvoerig selectieproces voor een pensioenuitvoerder waaraan uw tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioenaanspraken kunnen worden overgedragen. Naar verwachting zal de overdracht medio 2022 plaatsvinden. 

Beleggingsmix per december 2021

Vastrentende waarden 55%
Aandelen  35%
Vastgoed 10%
 

Verantwoord beleggen

De primaire doelstelling van het fonds is om een goed en betaalbaar pensioen te verzorgen voor de deelnemers. Het fonds hanteerde daartoe een beleggingsbeleid dat gericht is op waardecreatie op de lange termijn, waarbij voortdurend een afweging wordt gemaakt tussen rendement en risico. Lees hier meer over verantwoord beleggen. 

Hoe worden onze beleggingen beheerd?

Onze beleggingen worden beheerd door BSG Asset Management. Klik hier voor meer informatie over hoe onze beleggingen worden beheerd.