Herstelplan

Het bestuur heeft op 27 maart 2018 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. De beleidsdekkingsgraad van 107,8% (eind 2017) was namelijk lager dan onze vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is 125,1%. Dit betekent dat het pensioenfonds een reservetekort heeft. In het herstelplan staan de maatregelen van het bestuur om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het fonds ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

In het herstelplan staat een uitwerking van het beleid van Pensioenfonds BSG voor de komende tien jaar. In die tien jaar moet de beleidsdekkingsgraad weer minimaal even hoog worden als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moeten wij aanvullende maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de pensioenen. Volgens het herstelplan kan het pensioenfonds binnen zes jaar (in 2023) toegroeien naar de vereiste beleidsdekkingsgraad van 125,1%. Dit is ruim binnen de maximale termijn van tien jaar.

Het herstelplan is gebaseerd op het bestaande indexatie-, kortings-, premie-, en strategische beleggingsbeleid. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Uit het herstelplan volgt dat er de komende jaren weer beperkt geïndexeerd kan worden. Een verlaging van de pensioenen is op grond van het herstelplan niet aan de orde.