Kerncijfers

KERNCIJFERS (bedragen zijn in duizenden euro's)

Deelnemers

2019 2018 2017 2016 2015 2014

2013

2012

Aantal actieve deelnemers

147 151 146 162 163 145

139

126

Aantal gewezen deelnemers

133 119 109 92 78 75

 72

70

Aantal pensioengerechtigden

29 27 27 23 23 22

                 20

20

Totaal

309 297 282 277 264 242

        231

216

Premies en uitkeringen

               

Premies

3.313 3.339 3.382 3.372 2.672 2.709

   2.746

2.231

Pensioenuitkeringen

656 637 551 487 468 397

 371

390

Vermogen

               

Stichtingskapitaal en reserves

-239 2.074 6.642 423 1.584 6.402

 8.802

6.983

Voorziening pensioenverplichtingen

84.665 67.860 63.440 63.001 53.575 45.882

33.757

32.870

Nominale dekkingsgraad

99,7% 103,1% 110,5% 100,7% 103,0% 113,5%

125,6%

120,9%

Reële dekkingsgraad

99,3% 62,7% 63,6% 57,2% 62,4% 69,3%

69,6%

58,5%

Verwerkte indexering

               

Pensioenrechten actieve deelnemers

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,90%

1,54%

1,04%

Ingegane pensioenen en premievrije pensioenrechten

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42%

0,99%

1,04%

Beleggingen

               

Vastgoed

8.067 7.415 6.884 6.220 5.828 5.576

2.706

3.339

Aandelen

31.196 22.632 25.928 24.506 17.379 17.752

15.262

13.906

Vastrentende waarden

43.774 39.795 36.015 33.120 32..206 27.763

22.491

19.208

Overig, per saldo

204 -800 516 -881 -846 915

                1.780

2.903

Totaal

83.241 69.042 69.343 62.965 54.567 52.006

                42.239

39.356

Totaalrendement

16,9% -3,1% 7,2% 9,7% 0.5% 16,1%

                   0,2%

17,4%

Vijfjaarsgemiddeld totaalrendement

6,0% 5,9% 6,6% 8,5% 9.0% 11,1%

                 10,5%

6,7%

Tienjaarsgemiddeld totaalrendement

8,2% 8,2% 6,6% 6,2% 5,8% 7,0%

                   6,5%

8,0%