Kerncijfers

KERNCIJFERS (bedragen zijn in duizenden euro's)

Deelnemers

2018 2017 2016 2015 2014

2013

2012

2011

Aantal actieve deelnemers

151 146 162 163 145

139

126

122

Aantal gewezen deelnemers

119 109 92 78 75

 72

70

64

Aantal pensioengerechtigden

27 27 23 23 22

                 20

20

18

Totaal

297 282 277 264 242

        231

216

204

Premies en uitkeringen

               

Premies

3.339 3.382 3.372 2.672 2.709

   2.746

2.231

2.132

Pensioenuitkeringen

637 551 487 468 397

 371

390

427

Vermogen

               

Stichtingskapitaal en reserves

2.074 6.642 423 1.584 6.402

 8.802

6.983

3.137

Voorziening pensioenverplichtingen

67.860 63.440 63.001 53.575 45.882

33.757

32.870

28.968

Nominale dekkingsgraad

103,1% 110,5% 100,7% 103,0% 113,5%

125,6%

120,9%

110,8%

Reële dekkingsgraad

62,7% 63,6% 57,2% 62,4% 69,3%

69,6%

58,5%

56,1%

Verwerkte indexering

               

Pensioenrechten actieve deelnemers

0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,90%

1,54%

1,04%

3,47%

Ingegane pensioenen en premievrije pensioenrechten

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42%

0,99%

1,04%

3,25%

Beleggingen

               

Vastgoed

7.415 6.884 6.220 5.828 5.576

2.706

3.339

2.562

Aandelen

22.632 25.928 24.506 17.379 17.752

15.262

13.906

11.415

Vastrentende waarden

39.795 36.015 33.120 32..206 27.763

22.491

19.208

16.406

Overig, per saldo

-800 516 -881 -846 915

                1.780

2.903

1.736

Totaal

69.042 69.343 62.965 54.567 52.006

                42.239

39.356

32.119

Totaalrendement

-3,1% 7,2% 9,7% 0.5% 16,1%

                   0,2%

17,4%

12,2%

Vijfjaarsgemiddeld totaalrendement

5,9% 6,6% 8,5% 9.0% 11,1%

                 10,5%

6,7%

3,9%

Tienjaarsgemiddeld totaalrendement

8,2% 6,6% 6,2% 5,8% 7,0%

                   6,5%

8,0%

5,9%