Kerncijfers

KERNCIJFERS (bedragen zijn in duizenden euro's)

Deelnemers

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

2013

2012

Aantal actieve deelnemers

159 147 151 146 162 163 145

139

126

Aantal gewezen deelnemers

143 133 119 109 92 78 75

 72

70

Aantal pensioengerechtigden 32 29 27 27 23 23 22 20 20

Totaal

354 309 297 282 277 264 242

        231

216

Premies en uitkeringen

                 

Premies

3.828 3.313 3.339 3.382 3.372 2.672 2.709

   2.746

2.231

Pensioenuitkeringen

709 656 637 551 487 468 397

 371

390

Vermogen

                 

Stichtingskapitaal en reserves

-4.471 -239 2.074 6.642 423 1.584 6.402

 8.802

6.983

Voorziening pensioenverplichtingen

100.217 84.665 67.860 63.440 63.001 53.575 45.882

33.757

32.870

Nominale dekkingsgraad

95,5% 99,7% 103,1% 110,5% 100,7% 103,0% 113,5%

125,6%

120,9%

Reële dekkingsgraad

60,7% 64,0% 62,7% 63,6% 57,2% 62,4% 69,3%

69,6%

58,5%

Verwerkte indexering

                 

Pensioenrechten actieve deelnemers

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,90%

1,54%

1,04%

Ingegane pensioenen en premievrije pensioenrechten

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42%

0,99%

1,04%

Beleggingen

                 

Vastgoed

8.536 8.067 7.415 6.884 6.220 5.828 5.576

2.706

3.339

Aandelen

34.187 31.196 22.632 25.928 24.506 17.379 17.752

15.262

13.906

Vastrentende waarden

46.878 43.774 39.795 36.015 33.120 32..206 27.763

22.491

19.208

Overig, per saldo 5.110 190 -800 516 -881 -846 915 1.780 2.903

Totaal

94.711 83.227 69.042 69.343 62.965 54.567 52.006 42.239 39.356
Totaalrendement 10,2% 16,9% -3,1% 7,2% 9,7% 0,5% 16,1% 0,2% 17,4%
Vijfjaarsgemiddels totaalrendement 8,0% 6,0% 5,9% 6,6% 8,5% 9,0% 11,1% 10,5% 6,7%
Tienjaarsgemiddeld totaalrendement 8,5% 8,2% 8,2% 6,6% 6,2% 5,8% 7,0% 6,5% 8,0%