Klachtenregeling

Deze brochure is bestemd voor deelnemers, voormalige deelnemers en uitkeringsgerechtigden van Pensioenfonds Blue Sky Group (het pensioenfonds). In deze brochure leggen wij de geschillen- en klachtenregeling uit.