AOW-leeftijd stijgt minder hard

28 augustus 2019

De AOW-leeftijd stijgt volgens de afspraken in het onlangs bereikte pensioenakkoord minder hard dan gepland.

Huidige situatie
In de huidige situatie gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 zou de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting.


Nieuwe afspraken

In het pensioenakkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt over de stapsgewijze stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2020 tot en met 2024. Deze afspraken zijn inmiddels in wetgeving vastgelegd.
In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd ongewijzigd gehandhaafd op 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 1 januari 2022 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden, in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden en per 1 januari 2024 naar 67 jaar.
Vanaf 2025 zal de stijging van de AOW-leeftijd worden gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland. De afspraken hierover zijn nog niet vastgelegd in wetgeving.