Beleidsdekkingsgraad februari 2021

17 maart 2021

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind februari 2021 91,0% (dit is het gemiddelde van maart 2020 tot en met februari 2021). De maandelijkse dekkingsgraad is 99,5% per eind februari 2021. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

De financiële positie van het pensioenfonds aan het eind van het jaar is belangrijk. De maandelijkse dekkingsgraad lag boven de kritische dekkingsgraad. Het pensioenfonds hoefde de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen niet te verlagen. 

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden

Bekijk de maandberichten financiële markten