Beleidsdekkingsgraad januari 2021

19 februari 2021

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind januari 2021 90,3% (dit is het gemiddelde van februari 2020 tot en met januari 2021). De maandelijkse dekkingsgraad is 95,8% per eind januari 2021. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

De financiële positie van het pensioenfonds aan het eind van het jaar is belangrijk. De maandelijkse dekkingsgraad lag boven de kritische dekkingsgraad. Het pensioenfonds hoefde de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen niet te verlagen. 

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden

Bekijk de maandberichten financiële markten