Beleidsdekkingsgraad september 2021

14 oktober 2021

Beleidsdekkingsgraad september 2021 boven de 100%, waardeoverdracht weer mogelijk
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind september 2021 100,7% (dit is het gemiddelde van oktober 2020 tot en met september 2021). De maandelijkse dekkingsgraad is 105,1% per eind september 2021. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Per eind september 2021 is de kostenvoorziening van Pensioenfonds Blue Sky Group verhoogd van 2% naar 3%. Hierdoor valt de maandelijkse dekkingsgraad per eind september ongeveer 1 procentpunt lager uit. Uit de kostenvoorziening worden de kosten die het fonds maakt betaald. De kostenvoorziening was te laag om de volledige kosten van het fonds te dekken en niet marktconform. De certificerend actuaris heeft hier eerder opmerkingen over gemaakt. Daarnaast verwacht het bestuur vanwege aanstaande wetgeving een toenemende druk op de kostenvoorziening. Het bestuur heeft daarom besloten tot verhogen van de kostenvoorziening.

Nu onze beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is, kunnen wij waardeoverdrachten weer in behandeling nemen. Al ingediende aanvragen nemen wij automatisch in behandeling. Om een waardeoverdracht te kunnen voltooien, moet de beleidsdekkingsgraad van de andere pensioenuitvoerder die betrokken is bij de waardeoverdracht, ook minimaal 100% zijn.

Wat is waardeoverdracht?
Als u meerdere banen hebt gehad, is de kans groot dat u in meerdere pensioenregelingen pensioen hebt opgebouwd. Deze mogen samengevoegd worden, dit heet waardeoverdracht. 

Welke keuze hebt u als u verandert van werkgever en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat?
De hoogte van uw opgebouwd pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt:

  • Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Blue Sky Group staan.
  • Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 503,24 per jaar en hoger dan € 2- per jaar dan zorgt Pensioenfonds Blue Sky Group er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder (als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan). Pensioenfonds Blue Sky Group checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Blue Sky Group.
  • Is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.
     

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden

Bekijk de maandberichten financiële markten