Coronavirus: impact op het pensioenfonds - update 19 mei

19 mei 2020

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de financiƫle markten. Het effect op de actuele dekkingsgraad is groot. Aandelenmarkten daalden fors in maart, stegen in april, maar laten begin mei weer een wisselender verloop zien. Economische cijfers en verwachtingen zijn vooralsnog flink negatief. Winstcijfers van bedrijven dalen en de toekomst is onzeker. De verwachting is dat de beurzen nog enige tijd onrustig zullen blijven.

Wat betekent de coronacrisis voor het beleggingsbeleid?

Het beleggingsbeleid van het bestuur is gericht op de lange termijn. Daarbij is de overtuiging dat aandelenrendementen tussentijds hevig kunnen fluctueren maar uiteindelijk weer naar een gemiddelde zullen bewegen. Het pensioenfonds gaat er vooralsnog vanuit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiƫle positie op lange termijn te overzien is.

Wat is effect op mijn pensioen?

Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad:

  • Geen effect op uw pensioenuitkering. Wij blijven uw pensioenuitkering betalen. Het fonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.
  • Geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op partner- en wezenpensioen.

Als de dekkingsgraad zo blijft of verder daalt dan heeft dit wel gevolgen voor uw pensioen.