Datalek: uitkomst onderzoek en maatregelen

14 oktober 2021

Het pensioenfonds heeft u eerder geïnformeerd over het datalek bij Blue Sky Group, onze uitvoeringsorganisatie. We vinden het heel vervelend dat dit is gebeurd. In samenwerking met een gespecialiseerd onderzoeksbureau zijn de data die mogelijk gelekt kunnen zijn geanalyseerd.

Uitkomst van het onderzoek

  • Bent u nog niet met pensioen?
    Uit een voorlopige analyse volgt dat de kans klein is dat er persoonsgegevens van u gelekt zijn.
  • Ontvangt u pensioen?
    We kunnen bevestigen dat vrijwel zeker persoonsgegevens van u gelekt zijn. Het gaat om data  als namen, geboortedatum, polis- en personeelsnummer en pensioenbedragen. Mede gezien de aard van de gelekte persoonsgegevens is de kans op identiteitsfraude, zoals eerder aan u gemeld, beperkt. Wij stuurden u hierover een brief.

Maatregelen
Voor het pensioenfonds is digitale veiligheid van groot belang. Het ontstane datalek nemen wij dan ook hoog op. Direct is door Blue Sky Group een aantal acties in gang gezet dat tot doel heeft herhaling te voorkomen. Ook is versterkt toezicht ingesteld op activiteiten rond de uitvoering van uw pensioen, zijn betrokken toezichthouders geïnformeerd en is aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast kijkt het bestuur van uw pensioenfonds vanuit zijn eindverantwoordelijkheid naar de processen en onderzoekt waar verbeteringen haalbaar zijn en hoe risico’s zijn te beperken om de kans op een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Tot slot: Wees alert!
Als gevolg van het datalek is het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude of andere financiële delicten naar onze inschatting beperkt. Desondanks vragen we u om alert te blijven op mogelijke fraude met uw gegevens en informatie die u van ons ontvangt. Kwaadwillenden zouden zich kunnen voordoen als Blue Sky Group of het pensioenfonds en u om bepaalde informatie vragen. Als u twijfelt of een brief of e-mail waarin u om informatie wordt gevraagd wel van het pensioenfonds afkomstig is, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Hebt u vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact met ons op kantoordagen via telefoonnummer (020) 426 62 50 van 8.30 - 17.00 uur of pensioenservice-eigenpersoneel@blueskygroup.nl.