Dekkingsgraad april 2020

19 mei 2020

De lagere dekkingsgraden hebben op dit moment geen effect op de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen. Pas aan het einde van het jaar bekijken we of maatregelen nodig zijn.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind april 2020 94,2% (dit is het gemiddelde van mei 2019 tot en met april 2020). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind april is licht gestegen van 84,2% naar 85,7%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Financiële markten blijven onrustig

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de financiële markten. Lees meer.

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden

Bekijk de maandberichten financiële markten