Dekkingsgraad december 2019

15 januari 2020

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind december 2019 99,3% (dit is het gemiddelde van januari 2019 tot en met december 2019). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind december is gestegen van 96,4% naar 99,0%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden.