Dekkingsgraad juli 2020

17 augustus 2020

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind juli 2020 91,4% (dit is het gemiddelde van augustus 2019 tot en met juli 2020). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind juli is licht gestegen van 88,1% naar 88,8%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds. De lagere dekkingsgraden hebben op dit moment geen effect op de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen. Pas aan het einde van het jaar bekijken we of maatregelen nodig zijn.

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden

Bekijk de maandberichten financiële markten