Dekkingsgraad juni 2020

16 juli 2020

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind juni 2020 92,2% (dit is het gemiddelde van juli 2019 tot en met juni 2020). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind juni is licht gestegen van 87,3% naar 88,1%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds. De lagere dekkingsgraden hebben op dit moment geen effect op de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen. Pas aan het einde van het jaar bekijken we of maatregelen nodig zijn.

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden

Bekijk de maandberichten financiële markten