Dekkingsgraad mei 2020

19 juni 2020

De ontwikkeling van de dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind mei 2020 93,1% (dit is het gemiddelde van juni 2019 tot en met mei 2020). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind mei is licht gestegen van 85,7% naar 87,3%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds. De lagere dekkingsgraden hebben op dit moment geen effect op de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen. Pas aan het einde van het jaar bekijken we of maatregelen nodig zijn.

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden

Bekijk de maandberichten financiële markten