Dekkingsgraad september 2019

11 oktober 2019

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind september 2019 101,5% (gemiddelde van oktober 2018 tot en met september 2019). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind september is licht gestegen van 91,4% naar 92,5%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Als de dekkingsgraad de komende periode daalt tot onder de 90%, is het mogelijk dat wij uw pensioen moeten verlagen. Lees ook het nieuwsbericht Toelichting mogelijke gevolgen dalende dekkingsgraad