Herstelplan 2021

12 april 2021

Herstelplan 2021 ingediend bij DNB
Het pensioenfonds heeft eind maart 2021 een geactualiseerd herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Dit moest omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2020 (90,4%) lager was dan de vereiste dekkingsgraad (120,4%). Dat betekent dat het pensioenfonds op die datum onvoldoende financiële buffers had.

Wat staat er in het herstelplan?
Het herstelplan is een doorrekening van het huidige beleid naar de toekomst. Het laat zien of het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moet het pensioenfonds aanvullende maatregelen nemen, zoals het verlagen van de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen.

Wat is er veranderd in vergelijking met het herstelplan van vorig jaar?
De berekeningen in het geactualiseerde herstelplan laten zien dat het herstel in 2028 bereikt wordt. Vorig jaar was dat in 2027. De uitgangspositie ten opzichte van 2020 is minder positief. Hierdoor treedt het herstel langzamer op dan in het herstelplan van vorig jaar.

Wat betekent dit geactualiseerde herstelplan voor mijn pensioen?
Als de wereld zich beweegt volgens het herstelplan betekent dit dat uw pensioen een langere periode niet (volledig) geïndexeerd kan worden. Maar dat het fonds in 2028 wel weer voldoende financiële buffers heeft.

Mogelijke korting pensioenopbouw
In 2021 heeft het bestuur het opbouwpercentage vastgesteld op 1,39%. In het herstelplan is te zien dat het opbouwpercentage tijdens de duur van het herstelplan varieert tussen de 1,40% en de 1,45%.

Eind van het jaar besluit over aanpassing pensioenen
De financiële positie van het pensioenfonds aan het eind van het jaar is belangrijk. Ligt de actuele dekkingsgraad dan onder de kritische dekkingsgraad dan moet het pensioenfonds alle opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen verlagen. Het lukt het pensioenfonds dan niet om binnen tien jaar op het niveau van de vereiste dekkingsgraad te komen. De kritische dekkingsgraad is op dit moment 79%.