Herstelplan 2022

18 februari 2022

Herstelplan 2022 ingediend bij DNB
Het pensioenfonds heeft een geactualiseerd herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Dit moest omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2021 (104,1%) lager was dan de vereiste dekkingsgraad (120,7%). Dat betekent dat het pensioenfonds op die datum onvoldoende financiële buffers had.

Wat staat er in het herstelplan?
Het herstelplan is een doorrekening van het huidige beleid naar de toekomst volgens wettelijk voorgeschreven regels. Het laat zien of het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moet het pensioenfonds aanvullende maatregelen nemen, zoals het verlagen van de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen.

Wat is er veranderd in vergelijking met het herstelplan van vorig jaar?
De berekeningen in het geactualiseerde herstelplan laten zien dat het herstel in 2025 bereikt wordt. Vorig jaar was dat in 2028.  Dat het herstel volgens het nieuwe herstelplan drie jaar eerder wordt bereikt, heeft vooral te maken met de verbeterde financiële positie eind 2021.

Wat betekent dit geactualiseerde herstelplan voor mijn pensioen?
Dat we de pensioenen op dit moment niet hoeven te verlagen. Als de wereld zich beweegt volgens het herstelplan betekent dit ook dat uw pensioen, ten opzichte van het vorige herstelplan, eerder (volledig) geïndexeerd kan worden. Het fonds heeft naar verwachting in 2025 weer voldoende financiële buffers.

Waarom een herstelplan gezien de beperkte toekomst van het pensioenfonds?
Het pensioenfonds is verplicht een herstelplan in te dienen. De pensioenopbouw bij pensioenfonds Blue Sky Group is inderdaad gestopt per 1 januari 2022. Het bestuur van pensioenfonds Blue Sky Group is bezig met een uitvoerig selectieproces voor een pensioenuitvoerder waaraan de tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioenaanspraken kunnen worden overgedragen. Naar verwachting zal de overdracht medio 2022 plaatsvinden. Vervolgens wordt het pensioenfonds later in 2022 opgeheven (geliquideerd).