Nieuws van het bestuur april 2013

31 maart 2013

De dekkingsgraad van pensioenfonds Blue Sky Group bedraagt per eind maart  2013 123,6 % op basis van de door De Nederlandsche Bank voorgeschreven methodiek (zie hierover meer op www.blueskygroup.nl/werkenbij/pensioenfonds). Het fonds is hiermee op dit moment uit het reservetekort. Op basis van de regelgeving bedraagt de vereiste dekkingsgraad (incl. buffer) 122, 8%. Momenteel betalen de werkgever en werknemers extra pensioenpremie met als doel het buffervermogen weer op het vereiste niveau te brengen. Het pensioenfonds heeft de ambitie om de opgebouwde pensioenaanspraken zo veel mogelijk op te hogen met opgetreden inflatie. Wanneer er rekening gehouden wordt met de inflatieverwachting voor de toekomst bedraagt de dekkingsgraad per eind maart 60,1%. De dekkingsgraad rekeninghoudend met toekomstige indexaties heet de reële dekkingsgraad.

Bestuur in actie

Het bestuur heeft besloten om het aantal bestuurszetels uit te breiden met een zetel namens de pensioengerechtigden. Formeel komt hiermee ook een extra zetel aan werkgeverszijde beschikbaar. In overleg  met de werkgever wordt gekeken hoe deze zetel ingevuld gaat worden. De komende periode wordt gebruikt om de statuten hierop aan te passen, verkiezingen uit te schrijven, het opleiden van de pensioengerechtigde en voor de benoemingsprocedure bij De Nederlandsche Bank. Het is de intentie om rond april 2014 tot benoeming over te gaan.

Begin februari is de jaarlijkse evaluatie van het herstelplan bij DNB ingediend. Uit dit plan blijkt dat het fonds in de resterende periode wel uit herstel komt, maar door het huidige premie- en indexatiebeleid, voor de toekomst ook kwetsbaar zal blijven. Het bestuur is daarom in samenwerking met het arbeidsvoorwaardelijk overleg aan het onderzoeken hoe het fonds voor de toekomst robuuster kan worden.

Werk in uitvoering

Het pensioenfonds krijgt zijn eigen website! Samen met de collega’s van de communicatieafdeling wordt www.pensioenfondsBSG.nl ingericht. De planning is om in het tweede kwartaal van dit jaar live te gaan. Mochten jullie wensen of suggesties hebben, laat het ons weten.