Pensioenfonds BSG: toekomst en informatiebijeenkomsten

2 mei 2022

De pensioenopbouw bij Pensioenfonds Blue Sky Group is per 1 januari 2022 gestopt. De opgebouwde en ingegane pensioenen gaan door middel van een collectieve waardeoverdracht over naar een ander pensioenfonds of verzekeraar.

Het bestuur heeft een keuze gemaakt en wij informeren deze week schriftelijk alle (oud)-medewerkers en pensioengerechtigden over deze keuze. De brief valt rond 5 mei op de deurmat.

Informatiebijeenkomsten
Als deelnemer van het fonds kunt u naar de informatiebijeenkomst op kantoor of u kunt de digitale bijeenkomst bijwonen. Het bestuur van het pensioenfonds informeert u over het verdere verloop van de waardeoverdracht.

Voor oud-medewerkers en pensioengerechtigden van Blue Sky Group

  • 17 mei 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur bij Blue Sky Group.
  • 24 mei 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur een digitale bijeenkomst.

Meld u aan
Oud-medewerkers en pensioengerechtigden kunnen zich voor één van de informatiebijeenkomsten aanmelden via pensioenservice-eigenpersoneel@blueskygroup.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en (indien van toepassing) de link voor de digitale bijeenkomst.

Meer informatie
Over het verdere verloop van de waardeoverdracht informeren wij de deelnemers op de informatiebijeenkomsten waar uiteraard ook ruimte is om vragen te stellen. Ook delen wij vanaf 5 mei actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden via de website.