Rekening en verantwoording ligt ter inzage

3 november 2022

De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 2:23b van het Burgerlijk Wetboek ligt gedurende twee maanden voor een ieder ter inzage bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ten kantore van het pensioenfonds, bezoekadres Prof. E.M. Meijerslaan 1 te (1183 AV) Amstelveen.