Toelichting mogelijke gevolgen dalende dekkingsgraad

17 september 2019

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind augustus 2019 102,9% (gemiddelde van september 2018 tot en met augustus 2019). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind augustus 2019 is gedaald naar 91,4%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Dekkingsgraden dalen
Op dit moment zien wij onze dekkingsgraden dalen. Er is nu nog geen sprake van het korten van uw pensioen, maar als de dekkingsgraad de komende periode nog verder daalt tot onder de 90%, is het mogelijk dat wij uw pensioen moeten verlagen. De dekkingsgraden dalen door de verder dalende rentes. Daarnaast is er economische onrust, denk aan de Brexit. Dat zorgt voor meer koersschommelingen op de aandelenmarkt en grotere zorgen over de economische groei.

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer en gepensioneerde bij een tekortsituatie
Een te lage dekkingsgraad betekent dat wij alle pensioenen moeten gaan korten. Dat mag alleen als het echt niet anders kan. Dit is wettelijk zo geregeld. Het kortingspercentage hangt af van de dekkingsgraad op 31 december 2019. Stel dat eind dit jaar inderdaad blijkt dat we moeten korten, dan verwachten we dat de korting halverwege 2020 wordt doorgevoerd. Alle deelnemers ontvangen hierover minimaal 3 maanden van te voren bericht een bericht van ons.

Voor deelnemers en oud-deelnemers die nog geen pensioen ontvangen, houdt het korten in dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat. Voor gepensioneerden betekent dit dat hun pensioenuitkering omlaag gaat. Om hoeveel geld het gaat, is voor iedereen anders. Het gaat om een procentuele korting. Om u een idee te geven wat zo’n korting betekent, hebben we dit in een voorbeeld van een gepensioneerde en een deelnemer doorgerekend.

Een voorbeeld
Stel dat wij uw pensioen met 3% moeten korten om weer aan alle wettelijke eisen te voldoen. Het pensioenfondsbestuur kan die 3% verdelen over 10 jaar. Jaarlijks krijgt u dan met een korting van 0,3% te maken. Deze korting wordt ingehouden op uw bruto opgebouwde pensioen (deelnemer) of op de bruto pensioenuitkering (gepensioneerden). Op uw UPO ziet u onder het kopje ‘Wat heb ik tot nu toe opgebouwd’ wat u als deelnemer aan ouderdomspensioen hebt opgebouwd.

Gepensioneerde Deelnemer
Ouderdomspensioenuitkering van 24.000 euro bruto per jaar Opgebouwd ouderdomspensioen 4.750 euro bruto per jaar
Korting van 0,3% betekent 72 euro bruto per jaar minder. Korting van 0,3% betekent 14,25 euro bruto per jaar minder.

Als er sprake is van korten, dan moet de eerste korting van 0,3% doorgevoerd worden. Het jaar daarna bekijken we of het nodig is om nogmaals te korten en hoe hoog die eventuele korting dan is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie op dat moment.

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden.