Toevoeging aan het reglement

21 februari 2020

Bij voldoende financiële ruimte is het bestuur bevoegd een korting ongedaan te maken. Het ongedaan maken van een korting heeft voorrang op het toepassen van inhaalindexatie. Dit is toegevoegd aan lid 3 van artikel 30 van het reglement.

 

Bekijk het reglement