Pensioenregeling

Pensioenfonds Blue Sky Group is per 1 januari 2022 een gesloten fonds. Voor deelnemers die nu werkzaam zijn bij Blue Sky Group vindt de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2022 plaats in de vorm van een nieuwe pensioenregeling. De nieuwe uitvoeder voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari is BeFrank. ElipsLife voert de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen uit.

Opgebouwde pensioenen per 1 januari 2022 omgezet in premievrije pensioenen

De tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioenen van zowel deelnemers als (gedeeltelijk) arbeidsgeschikten zijn per 1 januari 2022 omgezet in premievrije pensioenen. Per 1 januari 2022 worden er voor deelnemers geen pensioenen meer opgebouwd bij Pensioenfonds Blue Sky Group. De pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid loopt vanaf 1 januari 2022 nog wel door. Deze opbouw is voor het jaar 2022 vastgesteld op 1,875% (dit was in 2021 1,39%).

Prijsindex in plaats van loonindex

Door de omzetting per 1 januari 2022 van de opgebouwde pensioenen in premievrije pensioenen is vanaf dat moment de maatstaf voor indexatie voor alle deelnemers de prijsindex. Tot 1 januari 2022 was maatstaf voor indexatie van de opgebouwde pensioenen van actieve en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte deelnemers gedurende het deelnemerschap de loonindex en na het einde van het deelnemerschap de prijsindex. De maatstaf prijsindex geldt ook voor de vanaf 1 januari 2022 nog op te bouwen pensioenen bij arbeidsongeschiktheid.

Aanpassing partnerbegrip

Nieuwe partners na 1 januari 2022 zouden op grond van het huidige reglement geen recht meer hebben op een opgebouwd partnerpensioen. Ook niet als de deelnemer nog werkzaam is bij Blue Sky Group. Het bestuur vindt dit laatste geen gewenste situatie. Het bestuur heeft daarom de definitie van het begrip partner in het pensioenreglement zodanig aangepast, dat voor nieuwe partners van deelnemers die voor 1 januari 2022 in dienst waren alsnog een recht op opgebouwd partnerpensioen ontstaat mits de relatie is ontstaan tijdens het dienstverband bij Blue Sky Group.

Lees hier meer over de toekomst van uw pensioenuitvoering.