UPO 2019

Toelichting op het UPO 2019
Op deze pagina vindt u extra informatie bij het UPO 2019. Hebt u andere vragen over uw pensioen? Kijk dan verder op deze website.

De UPO toelichting 2018 vindt u bij de documenten.

Algemene informatie
Informatie voor als u pensioen opbouwt
Informatie voor als u een pensioenuitkering ontvangt
Informatie voor u als oud-deelnemer

Algemene informatie

Uw persoonlijke gegevens
Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Controleer deze gegevens goed! Kloppen ze niet (meer)? Neem dan contact op met de afdeling Personeelszaken of met ons. Let er wel op dat wij gegevens hebben gebruikt die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren.

Uw partner
Hier staat de naam van uw partner. Bent u gescheiden na 1 januari 2019, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u gehuwd of gaan samenwonen na 1 januari 2019, dan staat uw partner hier nog niet vermeld.

Uw pensioengegevens

Als u pensioen opbouwt, dan staat dit jaar voor het eerst vermeld wat uw werkgever en uzelf dit jaar hebben betaald aan pensioenpremie. Zo krijgt u meer inzicht in de kosten. De premie is afhankelijk van uw salaris en uw werktijdpercentage. De premie voor eventuele vrijwillige aanvullende dekkingen wordt niet getoond.

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan ziet u alleen de premie voor uw arbeidsgeschikte gedeelte. Er wordt geen premie in rekening gebracht voor het arbeidsongeschikte gedeelte.

Wilt u meer weten over de opbouw van uw pensioen of over de pensioenregeling? Bekijk dan het Pensioen 1-2-3

Waarom zie ik een recente wijziging niet op het UPO staan?
Het UPO geeft de stand weer per 1 januari van dat jaar. Wijziging na deze datum zijn nog niet verwerkt en ziet u ook niet terug op het UPO. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat de meest recente stand.

Mijn collega en ik hebben hetzelfde salaris, waarom is mijn pensioen anders?
Het pensioen berekenen wij niet alleen aan de hand van uw salaris maar ook aan de hand van uw leeftijd, diensttijd en het parttime percentage. Al deze zaken kunnen op dit moment gelijk zijn maar op een eerder moment kunnen deze wel afwijkend zijn geweest. Daarnaast is een echtscheiding met verdeling van pensioen van invloed op de hoogte van het pensioen. Of heeft een van de twee een eerder opgebouwd pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder) over laten dragen naar het Pensioenfonds BSG.
 

 

.

Toelichting UPO als u pensioen opbouwt

 

Welk pensioen hebt u opgebouwd?

Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u per 1 januari 2019 hebt opgebouwd. Stel dat uw dienstverband was beëindigd op 1 januari 2019, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Uw pensioen gaat in op de dag dat u de pensioenleeftijd bereikt.

De genoemde jaarbedragen zijn bruto. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, kunt u het jaarbedrag delen door 12,96.

Waar zie ik het extra pensioen door waardeoverdracht op mijn UPO?
Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen. 

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Na uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen recht op een uitkering, ook als u niet meer in dienst bent bij BSG wanneer u overlijdt. In het Pensioen 1-2-3 staat meer informatie hierover.

Wat krijgt u als u volledig arbeidsongeschikt wordt? 

Bij arbeidsongeschiktheid biedt uw pensioenregeling twee voorzieningen.

  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen voor een aanvulling op uw inkomen. Dit is een uitkering die u van ons ontvangt als u arbeidsongeschikt bent volgens de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
  • Daarnaast blijft u over het deel dat u arbeidsongeschikt bent - premievrij - pensioen opbouwen.

Uw mate van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de hoeveelheid pensioen die u blijft opbouwen. Een wijziging in de mate van uw arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een wijziging in de pensioenopbouw en de uitkeringen bij overlijden. Lees meer

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Het kan hoger worden door indexatie (verhoging) of lager worden door korten. Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële situatie van het pensioenfonds en met de beleidsdekkingsgraad. Lees meer

Verhoging pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij BSG. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Per 1 januari 2019 zijn de pensioenen niet geïndexeerd. 

Verlaging pensioen

Het verlagen (korten) van pensioen is op dit moment niet aan de orde bij Pensioenfonds BSG. Uw pensioen is de afgelopen jaren niet verlaagd.

Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?

Op mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na pensionering. En u kunt uw pensioen met uw (eventuele) huidige inkomen vergelijken en samen met uw (eventuele) partner uw gezamenlijk pensioen bekijken. 

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u hebt?

Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 op de website onder het kopje ‘welke keuzes hebt u zelf’.

Hebt u vragen? Of wilt u een wijziging doorgeven?

Lees dan verder op de website of neem contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 020 426 62 50 of via pensioenservice-eigenpersoneel@blueskygroup.nl,. U kunt ook een persoonlijke afspraak maken, bijvoorbeeld als uw pensioendatum dichterbij komt en u hulp nodig hebt bij uw keuzes.


Pensioenaangroei factor A
De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2018. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op belastingdienst.nl. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Disclaimer
Het Uniform Pensioenoverzicht en deze toelichting zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt hier het pensioenreglement downloaden.