Verantwoord beleggen

Betrokken aandeelhouder

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij om de belangen van het pensioenfonds te beschermen en om bij te dragen aan een betere toekomst voor huidige en komende generaties. Wij maken daarvoor gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en we hebben dit jaar ons verantwoord beleggenbeleid geüpdatet. Daarin staat op welke wijze bij het selecteren en monitoren van beleggingen rekening wordt gehouden met milieu (environmental), sociale (social) en governance-overwegingen. Bekijk hier ons verantwoord beleggenbeleid. 

Onze stem gebruiken

Hoe stemmen wij?

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener.

Stemrapportage

Pensioenfonds Blue Sky Group belegt in beleggingspools met andere participanten. De stemmanager, Minverva, voert het stembeleid uit namens alle participanten in de beleggingspools. De stemrapportage geeft weer op welke wijze de stemmanager het stembeleid heeft uitgevoerd. 

Bekijk hier ons stemdashboard, onze stemrapportages en ons stembeleid.

Het meewegen van duurzaamheidsfactoren bij beleggingsbeslissingen

Klik hier om te lezen in hoeverre uw pensioenfonds rekening houdt met duurzaamheidsfactoren bij het nemen van beleggingsbeslissingen en in het beloningsbeleid van bestuurders.