Verantwoord beleggen

Betrokken aandeelhouder

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij om de belangen van het pensioenfonds te beschermen en om bij te dragen aan een betere toekomst voor huidige en komende generaties. Wij maken daarvoor gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en we hebben dit jaar ons verantwoord beleggenbeleid geüpdatet. 

 

Onze stem gebruiken

Hoe stemmen wij? Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. In samenwerking met Blue Sky Group hebben wij ons eigen stemrichtlijn ontwikkeld als onderdeel van het ESG-beleid. Bekijk in onze stemrapportages ons stemgedrag. 

Verantwoord beleggingsbeleid

In ons ESG-beleid staat op welke wijze bij het selecteren en monitoren van beleggingen rekening wordt gehouden met milieu (environmental), sociale (social) en governance-overwegingen. Bekijk hier ons verantwoord beleggenbeleid. Via deze website houden wij u op de hoogte van onze ESG- en betrokkensheidsactiviteiten.

Het meewegen van duurzaamheidsfactoren bij beleggingsbeslissingen

Klik hier om te lezen in hoeverre uw pensioenfonds rekening houdt met duurzaamheidsfactoren bij het nemen van beleggingsbeslissingen en in het beloningsbeleid van bestuurders.