Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Blue Sky Group te Amstelveen. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Blue Sky Group aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van Blue Sky Group. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij Blue Sky Group.