Pensioenfonds Blue Sky Group

Pensioenfonds Blue Sky Group

Pensioenfonds Blue Sky Group is per 1 januari 2022 een gesloten fonds. 

Pensioenopbouw vanaf 1 januari 2022
De nieuwe uitvoeder voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari is BeFrank. ElipsLife voert de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen uit. Onze deelnemers zijn hierover geïnformeerd. 

Pensioenopbouw tot 1 januari 2022
De pensioenopbouw bij Pensioenfonds Blue Sky Group is per 1 januari 2022 gestopt. Het bestuur van Pensioenfonds Blue Sky Group heeft een uitvoerig selectieproces voor een pensioenuitvoerder waaraan uw tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioenaanspraken kunnen worden overgedragen doorlopen. Naar verwachting zullen de opgebouwde pensioenaanspraken uiterlijk per 1 oktober 2022 worden overgedragen naar Kring DB Koopkracht van Centraal Beheer APF. Het voornemen is de arbeidsongeschiktheidspensioenen per dezelfde datum over te dragen naar elipsLife en naar Centraal Beheer Achmea. Vervolgens wordt het pensioenfonds opgeheven (geliquideerd). Het verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd inzake de liquidatie van het pensioenfonds en de collectieve waardeoverdracht. De Nederlandsche Bank is de voorgenomen collectieve waardeoverdracht aan het beoordelen en moet daarmee instemmen.

Lees hier meer over de toekomst van uw pensioenuitvoering.

Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de toekomst van uw pensioenuitvoering

Betaaldata

In 2022 betalen wij uw pensioen elke 27ste van de maand. Valt de 27ste in het weekend? Dan betalen we uw pensioenuitkering op de vrijdag vóór dat weekend. Behalve in de maand december. Dan betalen we uw pensioenuitkering op de 20ste van de maand.