Documenten

  Pensioenreglement

  Pensioenreglement 2014 (versie 7 december 2021)

  Gedragscode 

  In de gedragscode staat beschreven welke maatregelen het pensioenfonds heeft genomen om het vertrouwen in het pensioenfonds te waarborgen en te handhaven. De gedragscode geeft regels en richtlijnen voor alle aan het pensioenfonds verbonden personen.


  Statuten

  Hier vindt u de statuten van het pensioenfonds.

  Jaarverslagen

  In het jaarverslag leest u alles over de financiële positie van het pensioenfonds. 

  Jaarverslag 2021
  Jaarverslag 2020
  Jaarverslag 2019
  Jaarverslag 2018
  Jaarverslag 2017
  Jaarverslag 2016
  Jaarverslag 2015
  Jaarverslag 2014
  Jaarverslag 2013
  Jaarverslag 2012
  Jaarverslag 2011

  Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

  Vanaf 2020 zijn er geen toelichtingen meer. Hebt u vragen over uw pensioen? Kijk dan verder op deze website of neem contact met ons op.

  Toelichting algemeen 2019
  Toelichting oud-deelnemer 2019
  Toelichting pensioengerechtigde 2019

  Toelichting algemeen 2018
  Toelichting ex-partner 2018
  Toelichting pensioengerechtigde 2018

  Toelichting algemeen 2017
  Toelichting ex-partner 2017
  Toelichting pensioengerechtigde 2017

  Verantwoord beleggen

  Overige documenten

  ABTN (financieel crisisplan: zie bijlage 4 pagina 66)
  Uitvoeringsovereenkomst
  Klokkenluidersregeling

  Pensioen 1-2-3

  Pensioenvergelijker