Aangepast reglement gepubliceerd

13 december 2019

Het reglement van Pensioenfonds Blue Sky Group is op een aantal punten aangepast. Hieronder leest u welke wijzigingen zijn doorgevoerd. 

 • Wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in arbeidsvoorwaardenregeling (avr)
  Per 1 juli is Blue Sky Group overgegaan van een cao naar een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). In het reglement van pensioenfonds Blue Sky Group zijn alle verwijzingen naar de cao vervangen door verwijzingen naar de avr.
   
 • Aanpassing aan de uitvoeringsovereenkomst
  De uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds en de werkgever bevat een bepaling die nog niet in het reglement was opgenomen. Dit heeft alsnog plaatsgevonden.

  Aan artikel 30 van het reglement is een nieuw lid 5. toegevoegd. Hierin wordt bepaald dat als de basispremie in een jaar lager is dan de kostendekkende premie, de in dat jaar in te kopen pensioenaanspraken worden vastgesteld op basis van de lagere basispremie. Dit betekent dat een lagere aanspraak wordt ingekocht voor dat jaar. 
   
 • Afkooptarieven
  De afkooptarieven voor afkoop van klein pensioen zijn gewijzigd per 1 januari 2020. De tarieven zijn opgenomen in het pensioenreglement.

Bekijk het aangepaste reglement.