Beleidsdekkingsgraad lager dan 100%: waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk

13 december 2019

De beleidsdekkingsgraad is eind november gedaald naar 99,6%. Omdat we hiermee onder de grens van 100% zijn gezakt is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk.

De beleidsdekkingsgraad is lager dan 100%. Dat betekent dat er onvoldoende vermogen is voor de pensioenen voor nu en in de toekomst. Wettelijk mogen we nu dan ook geen aanvragen voor waardeoverdracht in behandeling nemen.