Dekkingsgraad maart 2020

15 april 2020

Door de coronacrisis is het een spannende tijd. De lagere dekkingsgraden hebben op dit moment geen effect op de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen. Pas aan het einde van het jaar bekijken we of maatregelen nodig zijn.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind maart 2020 95,7% (dit is het gemiddelde van april 2019 tot en met maart 2020). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind maart is gedaald van 90,8% naar 84,2%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Financiële markten blijven onrustig

Aandelenmarkten reageerden begin deze maand positief op de berichten dat in sommige landen de toename van het aantal besmettingen over het hoogtepunt lijkt en steeds meer landen komen met financiële steunmaatregelen. Later daalden de markten weer in reactie op bedrijfsresultaten en sombere economische groeiverwachtingen. De verwachting is dat de markten nog enige tijd onrustig zullen blijven. 

Lees meer over de impact van de uitbraak van het coronavirus op het pensioenfonds.

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden

Bekijk de maandberichten financiële markten