Dekkingsgraad oktober 2019

2 december 2019

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Blue Sky Group is per eind oktober 2019 100,5% (dit is het gemiddelde van november 2018 tot en met oktober 2019). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind oktober is gestegen van 92,5% naar 95,3%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

 

Bekijk het overzicht van de dekkingsgraden.