Rond 1 januari 2020 met pensioen?

28 augustus 2019

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen of andersom. Voor het berekenen van deze keuzes gebruiken wij omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op de gehanteerde rente en de levensverwachting.

Per 1 januari 2020 wijzigen deze omrekenfactoren en rekenen wij met de nieuwe factoren. Als u uw pensioendatum voor of op 1-1-2020 kiest, wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de huidige omrekenfactoren. Kiest u uw pensioendatum na 1-1-2020 dan wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de nieuwe omrekenfactoren.

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?
Wij helpen u graag bij het bekijken van uw keuzes. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 50 of pensioenservice-eigenpersoneel@blueskygroup.nl