Toeslagverlening per 1 januari 2013

4 januari 2013

Het bestuur heeft de toeslagverlening per 1 januari 2013 vastgesteld.

Pensioenreglement

Opgebouwde aanspraken deelnemers

Ingegane pensioenen en premievrije aanspraken van de gewezen deelnemers

2002

n.v.t.

1,20%

2006

1,20%

1,20%

 

Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen deels uit overrendement en deels uit een opslag op de pensioenpremies. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. In 2013 zal de toekomstbestendigheid van het huidige indexatiebeleid onderzocht worden. Mogelijk dat hier een aanpassing van het bestaande indexatiebeleid uit voortvloeit.